Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos márkánk számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Tárnok Orsolya egyéni vállalkozó kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Tárnok Orsolya egyéni vállalkozó

Székesfehérvár, Széchenyi u. 77.

8000

Magyarország

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tároljuk, de az EGT-n kívüli országban is feldolgozhatjuk. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik. Az EGT-n kívüli átadás esetében H&M márkánk biztonsági okokból általános szerződési feltételeket és adatvédelmi korlátokat használ az Európai Bizottság jóváhagyási végzésével nem rendelkező országok esetében.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a csoporton kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Fordulj az Ügyfélszolgálathoz, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor automatikus úton dolgozzuk fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

A helyesbítés joga: Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezik orsiekszer.hu fiókkal vagy tagsággal, személyes adatait szerkesztheti a fiók- és tagsági oldalai alatt is.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, márkánk által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal

*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk

*rendezetlen tartozása van, a fizetési módtól függetlenül

*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat

*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették

*hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban

*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Márkánk nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

* követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

* szerkeszti a fiókja beállításait

A kortlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy márkánk korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben márkánk jogos érdeke alapján, márkánk korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek,  márkánknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

*ha márkánknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük a orsiekszer@gmail.com e-mail címen.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy márkánk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a Controller személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

Miért használjuk a személyes adatait?
Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy márkánknál feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, annak ellenőrzésére, hogy betöltötte-e az online vásárláshoz előírt életkort, illetve arra, hogy külső feleknek igazoljuk az Ön címét. Szeretnénk Önnek különböző fizetési lehetőségeket kínálni, és elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy milyen fizetési alternatívák állnak rendelkezésére, beleértve a fizetési előzményeket és a hitelellenőrzéseket is.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következőkategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel
* kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám
* fizetési információ és fizetési előzmények
* hitelinformáció
* rendelési információ
Ha van fiókja, vagy rendelkezik, akkor a fiókjával vagy a tagsággal kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, például a
* fiók azonosítóját
* a vásárlási előzményeket


Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?
Személyes adatainak feldolgozása szükséges márkánk számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?
Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív vásárlónk.